Curating

Vi organiserer kunstprojekter med vægt på samarbejde, deltagelse og social forandring.

We organize art projects focusing on collaboration, participation and social change.

Projects

Open project: Thank You For Coming

Thank You For Coming

Art program

0 / 2

Thank You For Coming

Thank You for Coming is an art programme that launches May 26th 2024, at the restaurant Hot Pot Republic in Vesterbro and continues throughout 2024. Three artists have been invited to create site specific artworks that specifically engage with the restaurant and touch upon topics like cultural representation, power dynamics and social norms. The program entails both sculptural, performative and installation elements and new artworks will be added continuously.

The first artist in the program is Liu Shiyuan who will transform a room in the restaurant with an installation of vegetables that are used in both Chinese and Danish cuisine.

Nermin Duracovic artworks will launch in August and Molly Haslunds in September.

Open project: ART X ACTION

ART X ACTION

Art and activism

0 / 14

ART X ACTION

ART X ACTION er et aktivistisk kunstprogram for børn og unge, der gerne vil udtrykke sig i det offentlige rum. Sammen med professionelle kunstnere skaber vi kunst, der forskyder, forstyrrer eller forvandler de billeder vi omgiver os med til dagligt.

I første del af programmet indtog de deltagende steder og symboler kontrolleret af firmaer, der vil have os til at forbruge. Programmet foregik i ni kommuner på Fyn og adresserede verdens klimakrise, ulighed og ressource-udfordringer gennem en række nye kunstværker, skabt i samarbejde mellem inviterede kunstnere og unge fra lokale billedskoler. Værkerne udstilles midlertidigt i det offentlige rum på tværs af Fyn.

Anden del af programmet centrerer sig om emnet visuel aktivisme og undersøger hvordan aktioner kan tydeliggøre krydsfeltet kunstnerisk og aktivistisk potentiale. Denne del af programmet involverer tre aktioner med forskellige greb og kunstnere, hvoraf den første blev lanceret på Ærø i maj i samarbejde med kunstner Benny Henningsen/Bureau Detours.

Her blev børn og unge fra Ærø billedskole inviteret til en røgbombeaktion på Ærø havn. De påbegyndte aktionen med at male individuelle malerier på dag 1, hvorefter de på dag 2 udførte selve røgbombeaktionen på Ærø havn. Aktionen koblede klassisk malerkunst og aktivisme og visualiserede det kunstneriske og aktivistiske potentiale i anvendelsen af farvede røgbomber i det offentlige rum.

De to kommende aktioner finder sted i Assens og på Langeland.

 


 

ART X ACTION is an activist art program for kids that want to express themselves in public spaces. In collaboration with professional artists, we create art that shifts, disturbs and/or transforms the pictures we surround ourselves with daily.

In the first part of the program, we occupied places and symbols controlled by companies that want us to consume. The program took place in nine municipalities in Funen and addressed the world’s climate crisis and inequality through a series of new artworks created in a collaboration between invited artists and young students from local art schools. The works are exhibited temporarily in public spaces across Funen.

The second part of the program centers around the subject of visual activism and investigates how actions has both artistic and activist potential. This part of the program entails three actions with different elements and artists, where the first of the three was launched in Ærø in May, in collaboration with artist Benny Henningsen/Bureau Detours.

At this action kids from Ærø Billedskole were invited to do a smoke grenade action on the harbour in Ærø. The kids created individual paintings on day 1. On day 2 they collectively carried out the smoke grenade action at the harbour. The action linked classical painting and activism plus visualized the artistic and activistic potential in the use of smoke grenades in public spaces.

The two coming actions will take place in Assens and Langeland.

 

Open project: Saving the Bird’s Nest

Saving the Bird’s Nest

Socially engaged art

0 / 16

Saving the Bird’s Nest

“Saving the bird’s nest” is a redistribution of the campaign “Save the Bird’s Nest” that was initiated by a local community in Copenhagen’s northwest area back in 2020. The community mobilized in a collective struggle after realizing, that the iconic pink building housing the popular pub “The Bird’s Nest”, where planned to be bulldozed in favor of more profitable youth houses.

In September 2022, after two years of fighting, the politicians decided NOT to tear down the pub. So, what did the community do to save their place? What actions and tactics did they apply and what can we all learn from their battle?

To answer these questions, Another Public asked Denniz Batak, the owner of the pub and one of the leading figures in the campaign, to share the story and elaborate on the different steps taken in the process – from the initial suspicion to the building of friendships and the final celebration. Artist Lasse Mouritzen was then invited to make a film, telling the story of the struggle through the lens of the people involved. The film ended out as a manifest, using the voice of Denniz Batak to inspire others to take up the fight against gentrification.

Watch the film, use it and share it. And let’s show that local citizens do have the power to change the development of their neighborhood – in favor of community rather than profit.

Saving the Bird’s Nest is curated by Another Public as part of the global art project Look Who’s Talking by 7 1/2, South Korea.

Open project: Terracota Route (in Denmark)

Terracota Route (in Denmark)

Sound art

0 / 18

Terracota Route (in Denmark)

Another Public presents a project collaboration with the Indonesian art collective Jatiwangi Art Factory (JAF) and the Kunsthal for Comtemparary Art Rønnebæksholm in Næstved. This project exchange knowledge  and methods working with sound art, participatory art and all the unexpected that happens when people   from different cultures meet.
JAF uses art and artistic methods to change the social, geographical, political and economic landscape of a city or community. In this kind of artistic practice, the work of art merges with a societal purpose that involves the needs, resources and views of the locals. JAF uses clay as material and inspiration in many of their activities.
The Indonesian art collective visits Næstved over a time periode of 14 days, where they will live and work at Rønnebæksholm.  During the 14 days they will create songs inspired from their meetings and conversations with people they meet, and make clay instruments with school kids from Næstved. At the end of the project the collective and the kids will perform at a public concert at Rønnebæksholm.
Jatiwangi Art Factory (JAF) visits Næstved as part of a bigger world tour leading up to their particpation in Documenta Fifteeen. During the tour, the collective produces a new album consisting of songs made with inspiration from the cities they visit and together with the people they meet.

Open project: Living Billboard

Living Billboard

Temporary public art

Living Billboard

“Living Billboard” var et samarbejde mellem Another Public og kunstneren Pelle Brage.
Projektet bestod af et stort digitalt billboard, midlertidigt placeret på Rådhuspladsen i København i november 2021. Forbipasserende kunne bestemme skærmens indhold, der blev vist i loop det meste af døgnets timer. Skærmen var sat op med et system, der gjorde det muligt at skabe indhold på en Ipad (tegning, video, foto, grafik mv) og derefter uploade det direkte på skærmen.

Pelle og hans assistent Oliver stod ved kunstværket hver dag og gik i dialog med dem, der stoppede op på vej over pladsen.

Intentionen med projektet var, fra Another Publics side, at udvikle og eksperimentere med et nyt deltagerbaseret format for kunst i det offentlige rum i samarbejde med en kunstner.

“Living Billboard” lagde op til en meget spontan og umiddelbar form for deltagelse, der gav mennesker mulighed for at påvirke værkets udtryk, mens de var på vej gennem byen.

Open project: VÆRK DIN VERDEN I FREDERICIA & KOLDING

VÆRK DIN VERDEN I FREDERICIA & KOLDING

Art and urban development

0 / 44

VÆRK DIN VERDEN I FREDERICIA & KOLDING

Kunstner Karoline H Larsen blev inviteret til at deltage i Værk Din Verden med et nyt kunstværk skabt i samarbejde med lokale borgere i Kolding og Fredericia.

Kunstværket var en undersøgelse af, hvad der sker, hvis man lader borgerne ændre på byens visuelle struktur; Hvad er muligt og hvordan kan et nyt aftryk forandre oplevelsen af et sted? I løbet af projektet blev Koldinggenserne og Fredericianerne opfordret til at sætte deres egne aftryk på byrummet med reflekterende tape. Der blev afholdt offentlige tape-aktioner og delt tape-kits ud i lokale butikker. 80 elever fra Fredericia Gymnasium skabte stedsspecifikke tape-værker, som de selv satte op i byen på steder, de havde udpeget forud.

English
Artist Karoline H Larsen was invited to participate in Værk Din Verden with a new artwork created in collaboration with citizens from Kolding and Fredericia. The artwork examined how visual statements in public space changes the experience of a city. Citizens from the two cities was invited to make their own contribution using reflecting tape.

Open project: Værk Din Verden i Ærøskøbing

Værk Din Verden i Ærøskøbing

Art and urban development

0 / 15

Værk Din Verden i Ærøskøbing

Værk Din Verden i Ærøskøbing bestod af en social skulptur, der fandt sted henover en måned på havnen i Ærøskøbing. Værket blev skabt af kunstner Pelle Brage og var en undersøgelse af, hvad der er godt og dårligt i samfundet, ifølge ærøboerne. På pladsen mellem Det Gamle Værft og Turistkontoret placerede Pelle en rød-hvid grænse. Den ene side af grænsen udgjorde fremtiden, mens den anden side udgjorde fortiden. Det var op til ærøboerne at bestemme, hvad der skulle med til fremtiden og hvad der skulle blive i fortiden. Pelle producerede brikker i træ og henover de første 14 dage kunne alle komme og male en ting på brikkerne, hvorefter de skulle placere brikken på én af de to sider af grænsen. Henover de sidste dage inviterede Pelle folk til at rykke rundt på brikkerne. Ting som én havde placeret i fremtiden kunne en anden flytte tilbage til fortiden, og sådan fortsatte legen og samtalen, om, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Værket blev realiseret i samarbejde med Ungdomsskolen Viften og Det Gamle Værft, der fungerede som kunstnerens værksted og base i løbet af projektet.

Open project: Værk Din Verden i Vejle

Værk Din Verden i Vejle

Art and urban development

0 / 18

Værk Din Verden i Vejle

Kunstner Molly Haslund blev inviteret til at skabe et nyt kunstværk til Værk Din Verden i Vejle. Værket Alphabet Camp undersøgte oplevelsen af Vejle set gennem Vejlensernes optik. Henover en måned bevægede kunstneren sig gennem Vejle med en mobil skrivestation. Skoler, forbipasserende og andre interesserede blev inviteret til at skrive om deres oplevelse af Vejle.

Alle historierne vil indgå i en bog, der bliver publiceret i august 2021.

Værket er en del af vores løbende projekt Værk Din Verden, der bruger kunst til at engagere borgere i samtaler om deres by.

Open project: VÆRK DIN VERDEN PILOTPROJEKT

VÆRK DIN VERDEN PILOTPROJEKT

Art exhibition

0 / 39

VÆRK DIN VERDEN PILOTPROJEKT

#VærkDinVerden pilot version ran throughout November 2018 in 7 cities in Denmark and on social media. The aim of the project was to engage people in the making of visuel statements on public art. The pilot project used the idea of a marketing campaign as an exhibition model, being present on several sites, platforms and media simultaniously. Throughout the month of the exhibition the statements where spreading and the conversation kicked off in random everyday places and situations.

The 8 participating artists where: Tanja Nellemann Poulsen, Christian Elovara Dinesen, Kristoffer Akselbo, Charlotte Haslund-Christensen, Jacob Tækker, Within Walls, Jens & Morten og Lars Arrhenius.

#VærkdinVerden pilot version happened November 1 to November 30, 2018. Curated and produced for Råderum.

Open project: The Cool Down Party

The Cool Down Party

Art exhibition @ ARoS

0 / 12

The Cool Down Party

The Cool Down Party was a one day exhibition at ARoS showing works by Kristoffer Akselbo, Jacob Tækker, Tanja Nellemann Kruse, Jens & Morten, Within Walls, Charlotte Haslund-Christensen, Christian Elovara Dinesen and Lars Arrhenius. The exhibition was the final event during Værk Din Verden 2018.

Open project: Den Utopiske By

Den Utopiske By

Art and urban development

0 / 16

Den Utopiske By

Hvordan ser Midtfyn ud om 50 år? I kunstprojektet Den Utopiske By inviterede vi Midtfyns borgere til at forestille sig deres egn i fremtiden og diskutere, hvordan den ideelle by ser ud og fungerer.

I løbet af efteråret 2020 vil kunstnerduoen Jens & Morten realisere borgernes fremtidsvisioner i et nyt interaktivt digitalt rum.

Via workshops med 3D scan, game jams, modelbyg, lydoptagelser, tegning og digitale samplinger blev der skabt et nyt Midtfyns univers, der gjorde borgernes fremtidsdrømme til virkelighed.

Projektets mundede ud i en serie videoer og en Midtfynsk spilleplatform, hvor alle havde mulighed for at gå på opdagelse i egnens fremtid og bygge videre på fortællingen.

Open project: Living as Clay

Living as Clay

Art exhibition

0 / 51

Living as Clay

Living as Clay explored how the local material clay mentally connects people and places in Jatiwangi. For the exhibition three artists produced new process based art works for three different sites: A school, a health centre and a market. The participating artists responded to the social role of these sites through the lens of clay, resulting in different art works that mutually celebrated clay as a way of living in Jatiwangi:

View the exhibition catalogue here.

Open project: (After)care (Flatbush, NYC)

(After)care (Flatbush, NYC)

Art exhibition

0 / 7

(After)care (Flatbush, NYC)

Another Public was invited by the New York-based art organization No Longer Empty to participate in a 4 month collaborative curatorial experiment and conversation taking place in Flatbush in Brooklyn.

Based on the overall concept of community wellness the invited curators worked towards a new exhibition to take place in the context of the local hospital Kings County Hospital. The curators conducted a series of studio visits, did site specific research in Flatbush, discussed and speculated in curatorial and collaborative strategies, methods and challenges within the field of contemporary art, site-specificity and community involvement.

The project culminated in the collectively curated, site specific exhibition (After)care at Kings County Hospital, expanding hospital services into a concern about everyday life in the Flatbush community.

Consulting

Vi hjælper kommuner, organisationer og institutioner med at udvikle, producere og formidle kunstprojekter.

We help municipalities, institutions and organisations with developing, producing and mediating art projects.

Projects

Open project: Displaced Artists Network

Displaced Artists Network

Art program

Displaced Artists Network

Another Public driver udviklingsprojektet Displaced Artists Network i samarbejde med Fabrikken for Kunst og Design. Forløbet har til formål at støtte kunstnere hvis liv og professionelle virke er truet på grund af konflikt, krig eller andre kriser i deres hjemland Projektet undersøger hvordan kunstscenen ved organisering kan støtte og synliggøre kunstnere hvis liv er påvirket af flugt og skal resultere i en fremtidig model for dette.

Displaced Artists Network var oprindelig et projekt til støtte for kunstnere som havde flygtet fra Ukraine til Danmark, men vil med denne udvikling udvides til kunstnere fra andre krigs- og kriseramte områder.

_________________________________________________________________

Another Public is head of the development project Displaced Artists Network in cooperation with The Factory of Art and Design. The purpose of the project is to support artists whose professional life is affected by the conditions in their home country. The project is an investigation of how the art scene can best support, safeguard and make visible artist whose lives are affected by flight and the process will develop into a proposal for a future model for this.

Displaced Artists Network was originally a project supporting artist who fled Ukraine but will with this project be expanded to involve other countries.

Open project: Kunstprojekt til Brøndby Strand

Kunstprojekt til Brøndby Strand

Idéforslag

Kunstprojekt til Brøndby Strand

Another Public deltog i konkurrencen om at skabe et 2-årigt kunstprojekt til Brøndby Strand i samarbejde med områdets beboere. I projektet fungerede Another Public som producer på kunstneren Jesper Aabilles team og var med til at skitsere det endelige projektforslag, der blev fremlagt for styregruppen. Tre teams var udpeget til at deltage i skitse-konkurrencen på baggrund af et Open Call iværksat af Statens Kunstfond.

Communication

Vi arrangerer events i nye formater, der engagerer mennesker i samtaler om kunst, rum og samfund.

We arrange events that engages people in conversations about art, space and society.

Projects

Open project: Kørende kunst maraton #2

Kørende kunst maraton #2

Kørende kunstmaraton

0 / 22

Kørende kunst maraton #2

Kørende kunstmaraton afholdt i forlængelse af kunstprogrammet ART X ACTION.

Open project: Visionssalon: Art, Refugee, Future

Visionssalon: Art, Refugee, Future

Panel debate

0 / 13

Visionssalon: Art, Refugee, Future

Art Salon Vision held in collaboration with Bikuben Foundation to discuss the circumstances for migrants on the Danish art scene.

Open project: Boglancering i Mariaparken

Boglancering i Mariaparken

Public art event

0 / 29

Boglancering i Mariaparken

Som en del af Værk Din Verden har kunstneren Molly Haslund lavet en bog med udsagn fra de borgerne, hun mødte i Vejle, mens hun bevægede sig gennem byen med sin skulpturelle campingvogn; Alphabet Camp. Som afslutning på projektet inviterede vi i samarbejde med Kirkens Korshær til boglancering i Mariaparken i Vejle.

Til arrangementet deltog blandt andet brugerne af Kirkens Korshærs varmestue i Vejle, elever fra Vejle Friskole, Bylaboratoriet, forbipasserende og andre interesserede. Flere af de fremmødte havde selv bidraget med udsagn til bogen, og eleverne fra Vejle Friskole læste op sammen med Molly. VærkDinVerden i Vejle har på den måde skabt et rum for byens mangfoldighed af stemmer og bragt de meget forskellige grupper af mennesker lidt tættere sammen.
 
Alle indtægter fra bogsalget doneres til Kirkens Korshærs samtale-tjeneste Sct. Nicolai Tjenesten, der hver dag året rundt lægger øre til overhørte stemmer. Bogen kan pt. købes i København ved henvendelse til Molly Haslund eller Another Public. Minimumsprisen er 35 kr. som betales via Mobile Pay direkte til Sct. Nicolai Tjenesten på: 492063.

Open project: Room Service 3

Room Service 3

Guesting other territories

0 / 11

Room Service 3

Room Service – guesting other territories is a series of conversations about the ethical dilemmas and cultural conflicts associated with creating art projects in public spaces. What is the best way to act as an artist or curator in other people’s territories? How do you enter cultural contexts that have completely different rules, social codes and notions of art that may be different from those by which you are shaped?

On Thursday 30 September, Room Service was guesting Art Hub with a mini-seminar focusing on socially engaged art in the light of the current debate on representation, identity and colonial power dynamics.

The seminar addressed issues such as hospitality, equality and the equalisation of balances of power in an attempt to identify dilemmas and come up with new ways of continuing to create art for, and with people other than those who are similar to us.

To assist in this attempt, we had invited a panel consisting of the curator Charlotte Bagger Brandt (DK) and the artists Kenneth Balfelt (DK), Vincent Rumahloine (ID) and Dominique Lämmli (CH).

The seminar was moderated by the artist/researcher Lasse Mouritzen and curator Amalie Frederiksen from the Another Public.

Artist Jesper Aabille created a relaxed, informal atmosphere with his performative hospitality happening, Five Finger Punch, featuring a punch menu served during the event, accompanied by cultural histories of the origins of each type of punch.

Open project: Kunst, byrum & deltagelse

Kunst, byrum & deltagelse

Rullende konference

0 / 15

Kunst, byrum & deltagelse

I forlængelse af Værk Din Verden 2021 arrangerede vi en rullende konference om kunst, byrum og deltagelse. Sammen med 30 unge byrums-entusiaster og oplægsholdere diskuterede vi, hvordan vi kan skabe bedre byer med kunst, kultur og arkitektur. Undervejs zoomede vi ind på processer, udfordringer og dilemmaer i arbejdet kreativ byudvikling.

Intentionen var at rammesætte et socialt og uformelt format, der både gav plads til vidensdeling, faglig inspiration og netværk.

De deltagende oplægsholdere var:

Christina Juhlin
Er PhD studerende og forsker i bypolitik og menneskers forskellige måder at engagere sig i deres omgivelser – og hvordan de engagementsformer bevæger sig mellem (og udfordrer skelnet mellem) det personlige og det politiske. Især ser hun på, hvordan forskellige engagementsformer er båret af og kommer til udtryk gennem rum. Christina forsker også i hvordan kultur og kreativitet er blevet en form for fælles agenda – altså ‘alle’ vil på en eller anden måde kunsten og kulturen – som i nogle tilfælde kan resultere i en form for afpolitisering af den offentlige debat om byen og retten til byens rum.

Aysha Amin
Aysha Amin er initiativtager til kunst/kultur/arkitektur platform og galleri, Andromeda 8220, som har base i Gellerup siden 2017. Andromeda arbejder tværfagligt, nysgerrigt og kollaborativt, ud fra lokal-globale samfundsaktuelle emner og netværker. Aysha er optaget af– og udforsker/udfordre relationerne imellem det materielle/ immaterielle, det lokale/det globale, den individuelle/ familiære fællesskaber, konstruktionen og oplevelsen af magtstrukturer, Ayshas arbejde er blevet vist lokalt, nationalt samt på Venedig Biennalen i 2018 og på DAAD Galerie under Berlin Bienalen 2020.

Jeanette Frisk
Jeanette Frisk er arkitekt og stifter af ArkiLab, et tværfagligt urbant konsulentstudio, der særligt beskæftiger sig med demokratiske designprocesser. Jeanette har arbejdet både nationalt og internationalt indenfor diverse arkitektoniske discipliner, herunder urbane rum og bygningsdesign, involvering og forandringsledelse, research, udstillinger mm. Derudover faciliterer hun kreative workshops på folkeskoler, med særligt fokus på at engagere børn og unge mennesker.

Open project: Værk Din Verden Prisen

Værk Din Verden Prisen

Public art event

0 / 7

Værk Din Verden Prisen

Værk Din Verden Prisen was a site specific celebration of the public art work HjerteMix placed inside a long tunnel in a housing area in Greve.

The event was an extension of Værk Din Verden 2018, that encouraged the public to nominate their favorite public art works. Based on the nominations a jury selected HjerteMix as the winner. The residents won an award by artist Tanja Nellemann Kruse and 5000 kr. to celebrate.

The celebration consisted of the large scale participatory art performance Growing Grid by the artists behind HjerteMix, Karoline H Larsen, Benny Henningsen, ÅF Lighting, Helle Hove og Astrid Randrup. Over 150 residents and locals joined the event painting their tunnel with colorful grid patterns.

Open project: Room Service 2

Room Service 2

Live interview series

0 / 3

Room Service 2

Room Service a live conversation series with artists and curators who work nomadically, making art on other people’s territory. This ongoing project explores different methods and strategies of local engagement and collaboration, and sets light on the dilemmas and challenges when guesting other people’s places.

Room Service 2 invited artist duo Pedagogy of Space (Kristian Byskov & Margarita Del Carmen) who work internationally with engagement and organizing of local groups aiming to activate spaces and create new possibilities for people to affect their neighborhoods. Interested in land rights, creation of space and negotiations in relation to specific sites, the artists uses different methods for shared spaces to be designed and formed collectively.

Room Service is realized by Another Public, hosted by LOKALE and made in collaboration with Jesper Aabille and Human Hotel.

Open project: Room Service 1

Room Service 1

Live interview series

0 / 7

Room Service 1

Room Service is a series of live conversation series with artists and curators who work nomadically, making art on other people’s territory. This ongoing project explores different methods and strategies of local engagement and collaboration, and sets light on the dilemmas and challenges when guesting other people’s places.

Room Service 1 invited curator Rhine Bernadino (UK/Phillipines) who’s curatorial practice is inspired by sailing, pirates, guerilla tactics, falling in love and gossiping. She runs an artist residency and community art project in a small fishing town in the Philippines. On of Rhine’s methods to engage and start up new community collaboration is hanging out and partying.

Room Service is realized by Another Public, hosted by LOKALE and made in collaboration with Jesper Aabille and Human Hotel.

About

Another Public er et bureau for socialt engageret kunst. Vi organiserer kunstudstillinger, kunstprogrammer og events i det offentlige rum med fokus på deltagelse og forandring.

Visionen bag Another Public er at skabe rammer for kunsten, så den kan nå ud til flere forskellige befolkningsgrupper og sætte præg på samtalen om, hvordan vi indretter vores samfund. Vi arbejder med udgangspunkt i en deltagerbaseret og inddragende metode, og er optaget af kunstens demokratiske potentiale.

Another Public er drevet og startet af kurator Robin Frederiksen, der har mange års erfaring med proces-styring, kuratering og tværfaglige samarbejder – også i lande, hvor kunsten opererer på andre vilkår end herhjemme.

Robin har en MA i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet i 2012. 

Contact

Robin Frederiksen
Founder & curator
robin@anotherpublic.com
+45 4072 5138

Ember Korsgaard Mansø
Assistent
ember@anotherpublic.com

Another Public is part of the community Thoravej 29
Thoravej 29
Enigheden
Lygten 39
2400 København NV

Follow

Follow us:
On Instagram & Facebook

Receive news about our projects:
Sign up to our newsletter

Sending mails out approx. 2-4 times a year

Newsletter

Receive news about our projects by using the form below.

Sending out mails approx. 2-4 times a year.